Training in paediatrics [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sarah Eisen, R. Mark Gardiner, Catherine Murphy

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 019922773X

ISBN-10: 0199227802

ISBN-13: 978-0199227730

ISBN-13: 978-0199227808

Ký hiệu phân loại: 618.920076 Pediatrics and geriatrics

Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2009.

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 104539

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH