Optimisation of design of composite structures

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: A Miravete, Antonio Miravete

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1855732084

Ký hiệu phân loại: 620.118 *Composite materials

Thông tin xuất bản: Cambridge, England : Woodhead Pub. Ltd., 1996

Mô tả vật lý: 1 v. (loose-leaf) : , ill. ; , 32 cm. + , 2 computer disks.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 104559

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH