Marketing : real people, real choice
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0132948931

Ký hiệu phân loại: 658.8 Management of marketing

Thông tin xuất bản: Boston :Pearson, 2016, Eighth edition.

Mô tả vật lý: xxiii, 545 pages : , color illustrations ; , 28 cm

Ngôn ngữ:

ID: 104579
Marketing
  - Vocational guidance.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH