Fundamentals of human resource management
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9780470169681


Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ :Wiley, 2010, 10th ed.

Mô tả vật lý: xxiii, 410 p. : , ill. (chiefly col.) ; , 28 cm.

Ngôn ngữ:


Personnel management.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH