Human malformations and related anomalies
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9780199386031

Ký hiệu phân loại: 616 Diseases

Thông tin xuất bản: Oxford ; New York :Oxford University Press, 2016, Third edition.

Mô tả vật lý: xviii, 978 pages : , illustrations ; , 29 cm.

Ngôn ngữ:


Congenital Abnormalities.-- Genetics, Medical.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH