Atlas of endoscopic sinus and skull base surgery

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0323044085 (hardcover : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 617.5

Thông tin xuất bản: Philadelphia, PA :Saunders/Elsevier, c2013.,

Mô tả vật lý: xvi, 368 p. : , ill. (chiefly col.) ; , 28 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 104708

Paranasal sinuses ; Endoscopic surgery ; Atlases.; Skull base ; Surgery.; surgery ; Endoscopy ; methods ; Otorhinolaryngologic Surgical Procedures ; Paranasal Sinuses ; anatomy & histology ; Skull Base ;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn