Braddom's physical medicine & rehabilitation

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9780323280464 (hardcover : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 615.8

Thông tin xuất bản: Philadelphia, PA :Elsevier, 2016, Fifth edition.

Mô tả vật lý: xxiii, 1204 pages : , illustrations (some color) ; , 29 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 104718

Physical Therapy Modalities.-- Rehabilitation -- methods.

DÃY KỆ
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH