Giải tích hàm
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 515.7 Functional analysis

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 2005,

Mô tả vật lý: 180 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1: Không gian metricChương 2: Không gian định chuẩnChương 3: Không gian HilbertChương 4: Phổ của toán tử tuyến tính bị chặn.

Toán học -- Giải tích hàm-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
17D
Sai Gon Campus
5D
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 515.700


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH