Ổn định công trình
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 624.171 Structural analysis

Thông tin xuất bản: Hà Nội :kh, 2005,

Mô tả vật lý: 292 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1: Các phương pháp nghiên cứuChương 2: Ổn định của thanh thẳngChương 3: Ổn định của hệ thanh thẳngChương 4: Ổn định của thanh congChương 5: Ổn định của thanh thành mỏng tiết diện hở và ổn định dạng uốn phẳng của dầmChương 6: Ổn định của thanh làm việc ngoài giới hạn đàn hồiChương 7: Khái niệm về ổn định động.

Công trình -- Ổn định; Kết cấu công trình-- Kết cấu động học công trình-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8D
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.171


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH