Gynaecology illustrated.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0702030678

Ký hiệu phân loại: 618.1

Thông tin xuất bản: Edinburgh ; New York :Elsevier/Churchill Livingstone, 2011., 6th ed.

Mô tả vật lý: x, 414 p. : , ill. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 104753

Gynecology.-- Genital Diseases, Female.-- Genitalia, Female.-- Reproduction -- physiology.

DÃY KỆ
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH