ACSM's guidelines for exercise testing and prescription

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Neil F Gordon, Linda S Pescatello, Walter R Thompson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0781769037

Ký hiệu phân loại: 615.8 Specific therapies and kinds of therapies

Thông tin xuất bản: Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 2010.

Mô tả vật lý: xxi, 380 p. : , col. ill. ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 104771

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH