Manual of pediatric therapeutics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9780781771665

Ký hiệu phân loại: 618.92

Thông tin xuất bản: Philadelphia :Lippincott Williams & Wilkins, 2008., 7th ed.

Mô tả vật lý: xvi, 716 p. : , ill. ; , 22 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 104774

Children -- Diseases ; Treatment ; Handbooks, manuals, etc.; Therapeutics.-- Child.-- Infant.-

DÃY KỆ
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH