Yamada's atlas of gastroenterology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9781118496435 (cloth)

Ký hiệu phân loại: 616.3

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex ; Hoboken, NJ :John Wiley & Sons Inc., 2016., Fifth edition.

Mô tả vật lý: p. ;

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 104802

Gastrointestinal Diseases;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn