Yamada's textbook of gastroenterology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Daniel Kalman Podolsky

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1118512067

Ký hiệu phân loại: 616.3 Diseases of digestive system

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex ; Hoboken, NJ : John Wiley & Sons Inc., 2016.

Mô tả vật lý: p. ;

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 104803

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH