Practical medical procedures at a glance

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Aletta Elizabeth Richards, Catherine Jane Taylor, Diana Elizabeth Thomas, Rachel Katherine Thomas

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1118632857

Ký hiệu phân loại: 616 Diseases

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex ; Malden, MA : John Wiley & Sons Inc., 2015.

Mô tả vật lý: p. ;

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 104805

"Provides concise and accessible explanations of the reasoning behind the skills"--Provided by publisher.
Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH