Lecture notes. Gastroenterology and hepatology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Anton Emmanuel, Stephen Inns

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1118728123

Ký hiệu phân loại: 616.3 Diseases of digestive system

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex ; Hoboken, NJ : John Wiley & Sons Inc., 2016.

Mô tả vật lý: p. ;

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 104807

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH