HTML5 Programming for ASP.NET Developers [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: by Bipin Joshi, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9781430247203

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Berkeley, CA :Apress : Imprint: Apress, 2012,

Mô tả vật lý: XX, 361 p. , digital.

Ngôn ngữ:

ID: 104847
Computer science.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH