Surgical exposures in foot and ankle surgery :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  1451144504 (hardback : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 617.5

Thông tin xuất bản: Philadelphia :Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, c2012.,

Mô tả vật lý: xii, 252 p. : , col. ill. ; , 29 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 104885

Anatomy.; Ankle ; Surgery.; surgery.; Foot ; anatomy & histology.;

DÃY KỆ
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn