Rockwood and Green's fractures in adults

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Charles M Court-Brown, James D Heckman, Michael D McKee, Margaret M McQueen, William M Ricci, Paul Tornetta

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1451175310

ISBN-13: 978-1451175318

Ký hiệu phân loại: 617.1 Injuries and wounds

Thông tin xuất bản: Philadelphia : Wolters Kluwer Health, 2015

Mô tả vật lý: 2 volumes (xvi, 2769, 30 pages) : , illustrations (some color) ; , 28 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 104889

Includes bibliographical references and index
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH