Handbook of clinical audiology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  1451191634

Ký hiệu phân loại: 617.8

Thông tin xuất bản: Philadelphia :Wolters Kluwer Health, [2015], Seventh edition.

Mô tả vật lý: xvi, 927 pages : , illustrations ; , 29 c

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 104897

Audiology ; Hearing disorders ; Diagnosis ; Handbooks, manuals, etc; Hearing Disorders; Hearing ; physiology;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn