Cardiac electrophysiology :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  145572856X (hardcover : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 616.1

Thông tin xuất bản: Philadelphia, PA :Elsevier/Saunders, [2014], Sixth edition.

Mô tả vật lý: xxvi, 1365 pages : , illustrations (some colour) ; , 29 c

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 104900

Arrhythmia; Electrophysiology ; Technique; Arrhythmias, Cardiac; Electrophysiologic Techniques, Cardiac; Heart ; physiology;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn