Nelson essentials of pediatrics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Robert Kliegman, Karen J Marcdante

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1455759805

ISBN-13: 978-1455759804

Ký hiệu phân loại: 618.92 Pediatrics

Thông tin xuất bản: Philadelphia, PA : Elsevier/Saunders, 2015

Mô tả vật lý: xxii, 754 pages : , illustrations (some color) ; , 28 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 104908

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH