Kỹ thuật vi xử lý và lập trình Assembly cho hệ vi xử lý
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 2006,

Mô tả vật lý: 396 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1. Kiến trúc hệ vi xử lýChương 2. Bộ vi xử lý 16 Bit 80286 intelChương 3. Lập trình assembly cho hệ vi xử lýChương 4. Thiết kế hệ vi xử lý chuyên dụng Chương 5. Cổng trao đổi thông tin với ngọai viChương 6. Chế độ ngắt của bộ vi xử lýChương 7. Truyền thông tin nối tiếp Chương 8. Biến đổi tín hiệu tương tự-số và tín hiệu số-tương tựChương 9. Hệ vi xử lý ON-CHIPChương 10. Tập lệnh của ON-CHIP 80C51Chương 11. Thiết kế hệ vi xử lý trên ON-CHIP 80C51Chương 12. Hệ xử lý song song.

Assembly (Computer program language)-- Assembly (Ngôn ngữ lập trình máy tính)-- Microprocessors-- Ngôn ngữ lập trình Assembly-- Vi xử lý -- Kỹ thuật; Vi xử lý máy tính-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2A
Sai Gon Campus
1B
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 004.165


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH