Cơ sở tự động hóa trong ngành cơ khí
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 621.815 Machine design

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 2005, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 300 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Phần I: Điều khiển tự độngChương 1: Những khái niệm cơ bản về điềi khiển tự độngChương 2: Mô tả toán học của phần tử và hệ thống điểu khiểnChương 3: Các khâu động học của hệ thống điều khiểnChương 4: Biến đổi LaplaceChương 5: Ổn định của hệ thống điều khiểnPhần II: Điều khiển tự độngChương 6: Tổng quan về điều chỉnh tự độngPhần III: Cơ khí hóa, tự động hóa của kỹ thuật tự động hóaChương 7: Cơ sở kinh tế kỹ thuật của tự động hóaChương 8: Hiệu quả kinh tế trong tự động hóaChương 9: Cơ khí hóa trong ngành cơ khíChương 10: Đường dây tự độngPhần IV: Bàp tập ứng dụngChương 11: Bài tập về điều chỉnhChương 12: Bài tập về ổn định trong điều chỉnhChương 13: Hệ thống điểu khiển bằng dầu épChương 14: Câu hỏi gợi ý thi phần đường dây tự động (ĐDTĐ).

Cơ khí -- Tự động hóa

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22B
Sai Gon Campus
7K
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.815


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH