Sports injuries and prevention

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Tetsuya Ogawa, ,

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9784431553175

Ký hiệu phân loại: 617.1027

Thông tin xuất bản: New York, NY :Springer Berlin Heidelberg, 2015.,

Mô tả vật lý: pages cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 105027

;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn