2015 Nelson's Pediatric Antimicrobial Therapy, 21st Edition [electronic resource].

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John S Bradley, MD Cantey, John D Nelson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1581109177

Ký hiệu phân loại: 616.1092358 Diseases of cardiovascular system

Thông tin xuất bản: Elk Grove Village : American Academy of Pediatrics, 2015

Mô tả vật lý: 1 online resource (263 p.)

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 105083

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH