Clinical orthopaedic rehabilitation :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0323055907

Ký hiệu phân loại: 616.7

Thông tin xuất bản: Philadelphia, PA :Elsevier Mosby, c2011., 3rd ed.

Mô tả vật lý: xvi, 586 p. : , ill. (some col.) ; , 29 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 105176

Orthopedics.; People with disabilities ; Rehabilitation.; Musculoskeletal System ; injuries.; Orthopedics ; methods.; Evidence-Based Medicine ; Musculoskeletal Diseases ; Rehabilitation ; standards.; Wounds and Injuries ; rehabilitation.;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn