Campbell's core orthopaedic procedures

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0323357636

Ký hiệu phân loại: 617.5

Thông tin xuất bản: Philadelphia, PA :Elsevier, ©2016,

Mô tả vật lý: xvii, 455 pages : , color illustrations ; , 29 c

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 105181

Orthopedic surgery; Orthopedic surgery. ; (OCoLC)fst0104855; Orthopedics; Orthopedics. ; fast ; (OCoLC)fst0104856; Orthopedic Procedures ; method;

DÃY KỆ
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH