Fundamentals of graphics communication
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0072322098

Ký hiệu phân loại: 604.2 Technical drawing

Thông tin xuất bản: USA :McGraw-Hill, 2002, In lần thứ 3

Mô tả vật lý: 752 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ:


Engineering graphics. -

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
19D
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 604.200


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH