Backyard poultry medicine and surgery : a guide for veterinary practitioners

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Cheryl B Greenacre, Teresa Y Morishita

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1118335437

Ký hiệu phân loại: 636.5 Poultry Chickens

Thông tin xuất bản: Ames, Iowa : Wiley Blackwell, 2015

Mô tả vật lý: xvii, 345 pages : , illustrations (chiefly color) ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 105218

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH