Dukes' physiology of domestic animals.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Howard H Erickson, Jesse P Goff, William O Reece, Etsuro E Uemura

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 111850139X

ISBN-13: 978-1118501399

Ký hiệu phân loại: 636.089 Veterinary sciences Veterinary medicine

Thông tin xuất bản: Ames, Iowa, USA : Wiley Blackwell, 2015

Mô tả vật lý: xii, 748 pages : , illustrations (some color) ; , 28 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 105220

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH