Manual of cardiovascular medicine

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  1451131607

Ký hiệu phân loại: 616.1

Thông tin xuất bản: Philadelphia :Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, c2013., 4th ed.

Mô tả vật lý: xx, 1171 p. : , ill. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 105251

Heart Diseases -- diagnosis.; Cardiac Surgical Procedures -- methods.; Heart Diseases -- therapy.

DÃY KỆ
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH