Signs & symptoms in pediatrics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Henry M Adam, Jane Meschan Foy

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1581108507

ISBN-13: 978-1581108552

Ký hiệu phân loại: 618.92 Pediatrics

Thông tin xuất bản: Elk Grove Village, IL : American Academy of Pediatrics, 2015

Mô tả vật lý: xxiii, 1028 p. : , ill. (some col.) ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 105281

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH