Consumer Behavior :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  0072536861

Ký hiệu phân loại: 658.8342

Thông tin xuất bản: USA :McGraw-Hill, 2004, In lần thứ 9

Mô tả vật lý: 790 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


DÃY KỆ
28E
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  658.834
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn