The theory of Corporate Finance

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Jean Tirole, ,

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9780691125565

Ký hiệu phân loại: 658.15

Thông tin xuất bản: New Jersey :Princeton University Press, 2006,

Mô tả vật lý: 644p. ; , 26cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 105381

;

DÃY KỆ
25C
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 658.150
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn