Entering the 21st century :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: World Bank , ,

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9780195211245

Ký hiệu phân loại: 338.9

Thông tin xuất bản: USA :World Bank, Oxford University Press, 2000,

Mô tả vật lý: 300 p. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


DÃY KỆ
8F
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
3F
*Ký hiệu xếp giá:  338.900
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn