Environmental finance : a guide to environmental risk assessment and financial product
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0471123625

Ký hiệu phân loại: 363.735 Social action

Thông tin xuất bản: USA :John Wiley & Sons, 2002, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 366 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:

ID: 10552
Bảo vệ môi trường
  - Kinh tế môi trường
  - Quản lý môi trường
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 363.735


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH