Manias, panics, and crashes : a history of Financial Crises
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0071151052

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: USA :John Wiley & Sons, 2002, In lần thứ 4

Mô tả vật lý: 290 tr. ; , 22 cm, 512 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ:


Computers. -- Information technology. -- Telecommunication systems. -

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2A
Thư viện AB
1B
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 004.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH