Principles of environmental science : inquiry & applications
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0073383244

Ký hiệu phân loại: 363.7 Environmental problems

Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill, 2011, 6th ed.

Mô tả vật lý: 389 p., [33] p. : , col. ill., col. maps ; , 28 cm.

Ngôn ngữ:


Environmental sciences -- Textbooks.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH