Principles of environmental science : inquiry & applications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mary Ann Cunningham, William P Cunningham

Ngôn ngữ:

ISBN-10: 0073383244

ISBN-13: 978-0073383248

Ký hiệu phân loại: 363.7 Environmental problems

Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill, 2011

Mô tả vật lý: 389 p., [33] p. : , col. ill., col. maps ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 106237

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH