Emergency medical responder : first responder in action
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Barbara Aehlert, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0073519804

Ký hiệu phân loại: 616.02 Special topics of diseases

Thông tin xuất bản: New York, NY :McGraw Hill, 2011, 2nd ed.

Mô tả vật lý: xxvii, 797 p. : , ill. (chiefly col.) ; , 28 cm.

Ngôn ngữ:


Emergency medical technicians.-- Emergency Treatment -- methods.; Emergencies.-- Emergency Medical Services -- methods.; Emergency Medical Technicians.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH