Sociology in modules
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0078026814

Ký hiệu phân loại: 301 Sociology and anthropology

Thông tin xuất bản: New York, NY :McGraw-Hill, 2013, 2nd ed.

Mô tả vật lý: xxx, 556 p. ; , 28 cm.

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH