Human resource management
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Gary Dessler, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0132668211


Thông tin xuất bản: Boston :Prentice Hall, 2013, 13th ed.

Mô tả vật lý: xxvii, 692 p. : , col. ill. ; , 28 cm.

Ngôn ngữ:


Personnel management.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH