Oxford textbook of global public health

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Roger Detels

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0198719302

ISBN-10: 0198719310

ISBN-10: 0198719329

ISBN-10: 0199661758

ISBN-13: 978-0198719304

ISBN-13: 978-0198719311

ISBN-13: 978-0198719328

ISBN-13: 978-0199661756

Ký hiệu phân loại: 362.1 Physical illness

Thông tin xuất bản: Oxford, United Kingdom : Oxford University Press, 2015

Mô tả vật lý: 3 volumes (xxviii, 1643, 44 pages) : , illustrations, maps ; , 29 cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 106365

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH