Human resource management
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9780273786634


Thông tin xuất bản: Harlow, England :Pearson, 2014, Ninth edition /

Mô tả vật lý: xxi, 673 pages : , illustrations ; , 27 c

Ngôn ngữ:


Personnel management-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH