Comprehensive two dimensional gas chromatography

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lourdes Ramos

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 008093269X

ISBN: 0444532374 (hbk.)

ISBN-13: 978-0080932699

ISBN: 9780444532374 (hbk.)

Ký hiệu phân loại: 543.85 Gas chromatography

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; London : Elsevier, 2009

Mô tả vật lý: xvii, 305 pages : , illustrations ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 106464

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH