Advanced techniques in gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS-MS and GC-TOF-MS) for environmental chemistry

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Imma Ferrer, E. M Thurman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0444626239

ISBN-13: 978-0444626233

Ký hiệu phân loại: 543.85 Gas chromatography

Thông tin xuất bản: Amsterdam : Elsevier, 2013

Mô tả vật lý: xxii, 502 pages : , illustrations ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 106469

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH