The Wiley encyclopedia of packaging technology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0470087048


Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. :John Wiley & Sons , 2009, 3rd ed.

Mô tả vật lý: ix, 1353 p. : , ill. ; , 29 cm.

Ngôn ngữ:


Packaging -- Dictionaries.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH