The Wiley encyclopedia of packaging technology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kit L Yam

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470087048

ISBN-13: 978-0470087046

Ký hiệu phân loại: 688.803 Other final products, and packaging technology

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons , 2009

Mô tả vật lý: ix, 1353 p. : , ill. ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 106491

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH