Calculus : single and multivariable
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  9780470888612

Ký hiệu phân loại: 515 Analysis

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ :Wiley, 2013, Sixth edition.

Mô tả vật lý: xviii, 1219 pages : , illustrations ; , 28 cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH