Environmental science

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: G. Tyler Miller, Scott Spoolman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0495560162

ISBN-13: 978-0495560166

Ký hiệu phân loại: 363.7 Environmental problems

Thông tin xuất bản: Belmont, CA : Brooks/Cole, Cengage Learning, 2010

Mô tả vật lý: xxi, 452, 45, 16, 15 p. : , col. ill., col. maps ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 106553

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH