Environmental science
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0495560162

Ký hiệu phân loại: 363.7 Environmental problems

Thông tin xuất bản: Belmont, CA :Brooks/Cole, Cengage Learning, 2010, 13th ed.

Mô tả vật lý: xxi, 452, 45, 16, 15 p. : , col. ill., col. maps ; , 28 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 106553
1. Environmental protection
  - Textbooks.; Environmental sciences
  - Textbooks.; Human ecology
  - Textbooks.1. Environmental protection
  - Textbooks.
2. Environmental sciences
  - Textbooks.
3. Human ecology
  - Textbooks.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH