Understanding environmental pollution
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0521518660

Ký hiệu phân loại: 363.73 Pollution

Thông tin xuất bản: Cambridge ; New York :Cambridge University Press, 2010, 3rd ed.

Mô tả vật lý: xvi, 585 p. : , ill. ; , 26 cm.

Ngôn ngữ:


Pollutants.-- Pollution.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH